środa, 21 grudnia 2016

Projekt "Cztery łapy". Co znaczy być aktywnymi obywatelami?


Szkoła Wiedzy o Polsce przy Zjednoczeniu Szlachty Polskiej dołączyła się do kolejnego etapu szkoleń, mającego na celu pogłębienie współpracy pomiędzy nauczycielem, uczniem i rodzicem w polskich placówkach oświatowych na Ukrainie.

W trakcie warsztatów zorganizowanych przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach projektu "Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskiej na Ukrainie", od września do grudnia 2016 r. odbyły się niesamowicie ciekawe i fascynujące cztery etapy warsztatów w Żytomierzu. 

W wyniku tych szkoleń grupa uczniów, rodziców i nauczycieli ze Szkoły Wiedzy o Polsce zdecydowała zorganizować własny projekt, głownym celem którego było zachęcenie dzieci i dorosłych do przejawów miłosierdzia wobec bezdomnych psów w Zytomierzu. Czytaj więcej>>>

wtorek, 13 grudnia 2016

I etap Olimpiady Historii Polski w Żytomierzu (zdjęcia)

W dniu 4 grudnia w Żytomierzu odbył się I etap Olimpiady Historii Polski dla młodzieży szkolnej na Ukrainie, zorganizowany przez warszawską Fundację Wolność i Demokracja we współpracy z Polskim Towarzystwem Historycznym oraz żytomierskim Zjednoczeniem Szlachty Polskiej. Głównym celem przedsięwzięcia współfinansowanego przez Senat RP jest podniesienie świadomości historycznej wśród młodzieży polskiej na Kresach. Czytaj więcej>>>

wtorek, 22 listopada 2016

Gra miejska – ścieżkami legend. Zrealizowana w ramach projektu „Skoła Lidera Polonijnego „Ja lider”.

5 listopada br. w ramach obchodów Narodowego Dnia Niepodległości Polski odbyła się gra terenowa „Quest. Ścieżkami legend” zogranizowana przez  5-cio osobowy zespół młodzieży Polskiego Kulturalno – Oświatowego Stowarzyszenia im. Juliana Lublińskiego, który w lipcu br. wziął udział w letniej szkole lidera polonijnego „Ja lider” zorganizowanej przez Fundację Wolność i Demokracja. Cały ten projekt został współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą. W projekcie wzięło udział 20 osób – 5 drużyn, które składały się z uczniów szkółki sobotnio – niedzielnej im. Jadwigi Jakubowskiej, która działa od 1990 roku przy Stowarzyszeniu. Każda drużyna miała swój kolor i nazwę, którą musieli wymyśleć dwa dni przed rozpoczęciem projektu. Czytaj więcej>>>

poniedziałek, 7 listopada 2016

„Polska-Ukraina: wspólne drogi do wolności”. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Żytomierzu


W dniu 4 listopada 2016 r. na Żytomierskim Uniwersytecie Państwowym im. Iwana Franki odbyła się kolejna III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Polska-Ukraina: wspólne drogi do wolności” z cyklu długoterminowego projektu Zjednoczenie Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie.

W konferencji wzięli udział znani profesorowie i naukowcy z Polski (Kraków, Częstochowa, Kalisz), Litwy (Wilno), Białorusi (Gomel) i Ukrainy (Lwów, Kijów, Odessa, Żytomierz, Winnica, Chmielnicki (dawny Płoskirów), Równe, Łuck, Sumy oraz Kamieniec Podolski i Nieżyn). W ramach przedsięwzięcia odbył się okrągły stół, dedykowany 333 rocznice Bitwy Wiedeńskiej.

Współorganizatorami konferencji wystąpiły: Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy, Narodowa Akademia Nauk, Instytut Historii Ukrainy, Katolicki Uniwersytet im. Jana Pawła II w Krakowie oraz Zjednoczenie Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie.

Przypomnijmy, że pięć lat temu, organizacja skupiająca potomków szlachty polskiej na Żytomierszczyźnie uruchomiła długoterminowy projekt „Historia jednoczy narody”, w trakcie którego udało się zorganizować pięć polsko-ukraińskich konferencji naukowych w Żytomierzu. W ciągu kilku lat, projekt zyskał popularność w środowisku akademickim, co zwiększyło liczbę naukowców, którzy wzięli pod lupę zagadnienia wspólnych stron historii państw dawnej Rzeczypospolitej, problemów polityki międzynarodowej i geopolityki międzymorza bałtycko-czarnomorskiego. Dzięki temu, badania naukowe prowadzone są na wysokim poziomie a konferencje stają się coraz bardziej sensowne i ciekawe. Program konferencji można pobrać tutaj>>>
Biuro prasowe ZSzP

wtorek, 1 listopada 2016

Polacy Żytomierza pobiegną Tropem Wilczym26 lutego 2017 r. w Żytomierzu po raz drugi odbędzie się Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Przypomnijmy, że 28 lutego 2016 roku 110 mieszkańców Żytomierza i Nowogrodu Wołyńskiego po raz pierwszy uczestniczyło w biegu upamiętniającym bohaterów polskiego podziemia antykomunistycznego, wśród których jest także słynny żytomierzanin, pułkownik Franciszek Niepokólczycki, prezes organizacji Wolność i Niezawisłość. Organizatorami wydarzenia są Fundacja Wolność i Demokracja oraz żytomierskie Zjednoczenie Szlachty Polskiej.

Tam, gdzie rodziła się niepodległość…

Dnia 23 października 2016r., młodzież z żytomierskiej Szkoły Wiedzy o Polsce przy ZSzP oraz Sobotnio-Niedzielnej Szkółki z Nowogrodu Wołyńskiego, wraz z prezes p. Natalią Kostecką-Iszczuk, nauczycielem historii p. Robertem Stepaniuk (ORPEG) i opiekunami wybrali się na wycieczkę edukacyjno-historyczna do Kostiuchnówki na Wołyniu. 

Młodzież z  niecierpliwością czekała na wycieczkę, i nie na darmo, bo te dwa dni (jak wspominają) były wypełnione przepiękną lekcja historii i patriotyzmu. Czytaj więcej>>>

sobota, 15 października 2016

Słowa uznania i pomoc od Małżonki Prezydenta RP

W dniu 8 października w Żytomierzu doszło do spotkania delegacji z Kancelarii Prezydenta RP Adrzeja Dudy na czele z kierownikiem Biura do spraw Kontaktu z Polakami za Granicą Moniką Kusztelak  z prezesami polskich stowarzyszeń i młodymi przedstawicielami polskich środowisk i organizacji miasta i obwodu. 

W imprezie uczestniczyły prezes Związku Szlachty Polskiej Natalia Kostecka-Iszczuk, dyrektorka Szkoły Więdzy o Polsce przy ZSzP Helena Denysewicz oraz uczniowie placówki oświatowej działającej przy organizacji. Czytaj więcej>>>

poniedziałek, 26 września 2016

IX Polsko-Ukraińskie Spotkania w Jaremczu

Warsztaty integracyjne w Żytomierzu

O czym mogą rozmawiać ze sobą dzieci, rodzice i nauczyciele? Czy mają od czasu do czasu zbierać się w gronie sobie podobnych dla lepszego porozumienia się? Jak według każdego z nich wyglądają priorytety procesu nauki? Jakie cechy charakterystyczne mają przedstawiciele każdej grupy? Wychodząc z założenia, że dobra komunikacja to podstawa sukcesu, w Winnicy, Żytomierzu i Chmielnickim zostały organizowane warsztaty integracyjne, w których uczestniczyły przedstawicele Szkoły Wiedzy o Polsce przy ZSzP. Czytaj więcej>>>

środa, 14 września 2016

Szkolenie dla nauczycieli języka polskiego

Projekt  „Język polski 2.0 – zastosowanie nowoczesnych technologii w nauczaniu języka polskiego – szkolenie dla nauczycieli języka polskiego z obwodu żytomierskiego", jest wspófinansowany ze środków finansowych Kancelarii Senatu w ramach realizacji zadania związanego z opieką nad Polonią i Polakami za granicą w 2016 roku.

Projekt jest realizowany przez fundację Edu & More (Warszawa) we współpracy z polonijnym Centrum Polsko-Niemiecko-Ukraińskie „Życie w jedności”  (Żytomierz). Czytaj więcej>>>

niedziela, 4 września 2016

Spotkanie Polaków w Ilińcach na Podolu (wideo)W ostatni weekend sierpnia odbyło się spotkanie Polaków z Ukrainy, w którym uczestniczyli członek Zarządu Głównego Związku Polaków na Ukrainie, prezes żytomierskiego Zjednoczenia Szlachty Polskiej Natalia Kostecka-Iszczuk oraz redaktor Portalu Jagiellonia.org oraz kwartalnika „Głos Polonii” Włodzimierz Iszczuk. Czytaj więcej>>>

piątek, 8 lipca 2016

Przełamanie impasu w negocjacjach o lokalizację pomnika Paderewskiego

Uczestnicy konferencji naukowej „Dowiadujemy się więcej o Paderewskim” zwrócili się do władz Żytomierza z prośbą o znalezienie możliwości wyjścia z impasu w sprawie budowy i odsłonięcia pomnika światowej sławy polskiego pianisty i męża stanu Ignacego Jana Paderewskiego, los którego był ścisłe związany ze stolicą Wołynia Wschodniego.

Przypomnijmy, że budowa pomnika Paderewskiego przy ulicy Teatralnej w Żytomierzu trwała zaledwie dwa tygodnie. Rozpoczęła się 18 czerwca, a już 2 lipca 2015 roku, jak poinformowała ówczesna p.o. przewodniczącego Żytomierskiej Rady Miejskiej Lubow Cymbaluk, prace zawieszono. Bezpośrednim powodem był list, jaki wpłynął do rady miejskiej od grupy inicjatywnej mieszkańców, którzy wyrazili w nim swoje oburzenie „niechęcią władz co do uzgodnienia ze społecznością Żytomierza wzniesienia pomnika polskiego męża stanu I. Paderewskiego w centrum miasta”. Czytaj więcej>>>

wtorek, 5 lipca 2016

„Moja bajka o Polsce” w Żytomierzu (zdjęcia)

W dniach 28-30 czerwca w jednym z przytulnych żytomierskich hoteli wystartował fascynujący projekt, zainicjowany przez warszawską Fundację Wolność i Demokracja pt. „Moja bajka o Polsce”. W trakcie realizacji tego projektu dzieci polskiego pochodzenia, mieszkające na Ukrainie, uczyły się tworzyć filmy animowane. Projekt jest współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą. Czytaj więcej>>> 

„Moje Lato z Polską” (zdjęcia)

Z 16 po 25 czerwca dzieciaki ze Szkoły Wiedzy o Polsce przy Zjednoczeniu Szlachty Polskiej w ramach projektu „Moje Lato z Polską” wzieli udział w I turnusie wyjazdów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia. Projekt jest współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Program obozu był bardzo nasycony. Prawie każdego dnia dzieci mieli możliwość uczyć się języka polskiego i historii oraz mogli poznawać polską kulturę i tradycji uczestnicząc we mszy świętej i zwiedzając Kraków, Wieliczkę i Zakopane. Czytaj więcej>>>

wtorek, 21 czerwca 2016

„Dowiadujemy się więcej o Paderewskim” w Żytomierzu

17 czerwca 2016 roku w sali konferencyjnej jednego z żytomierskich hoteli odbyła się Konferencja naukowa pod tytułem „Dowiadujemy się więcej o Paderewskim”, zorganizowana przez Zjednoczenie Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Winnicy.

Oficjalnego otwarcia imprezy dokonała prezes Zjednoczenia Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie Natalia Kostecka-Iszczuk. Uczestników konferencji powitali goście honorowi: Konsul Konsulatu Generalnego RP w Winnicy Przemysław Szymański oraz Sekretarz Rady Miasta Żytomierza i prezes obwodowego oddziału partii „Samopomoc” Natalia Czyż. Czytaj więcej>>>

środa, 8 czerwca 2016

Ważne spotkanie w Pałacu Prezydenckim

7 czerwca w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyło się spotkanie Sekretarza Stanu, szefa Gabinetu Prezydenta RP Adama Kwiatkowskiego oraz członka Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie RP Rafała Dzięciołowskiego z Polakami z Ukrainy.

Redaktor kwartalnika „Głos Polonii” Włodzimierz Iszczuk i redaktor gazety „Słowo Polskie” Jerzy Wójcicki przedstawili podsumowanie konferencji oświatowej, która dzień wcześniej odbyła się w Senacie RP i omówili z przedstawicielami władz Polski szereg strategicznie ważnych pytań dotyczących odrodzenia polskiej tożsamości i pamięci narodowej na Ukrainie, kontynuacji polsko-ukraińskiego pojednania, porozumienia i popularyzacji idei Międzymorza nawołującej do polityki Józefa Piłsudskiego i Lecha Kaczyńskiego.

poniedziałek, 23 maja 2016

Dowiadujemy się więcej o Paderewskim

Uprzejmie zapraszamy Państwa do udziału w Konferencji Dowiadujemy się więcej o Paderewskim, która odbędzie się 17 czerwca 2016 roku o godzinie 10.00 w Sali konferencyjnej Żytomierskiej obwodowej biblioteki im. O.Olżycza (ul. Nowy Bulwar 4)

Organizatorem Konferencji jest: Żytomierska Młodzieżowa Publiczna Organizacja „Zjednoczenie Szlachty Polskiej” przy wsparciu Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Winnicy.

Cel konferencji

W ciągu kilku lat w Żytomierzu trwa dyskusja o dziedzictwie światowej sławy polskiego pianisty, wirtuoza i kompozytora, polityka i męża stanu Ignacego Jana Paderewskiego, los którego był ścisle związany ze stolicą guberni wołyńskiej.

W Żytomierzu zawieszono budowę pomnika Paderewskiego. Ta sytuacja ukazała problem słabego poinformowania żytomierzan. Dziś w stolicy Wołynia Wschodniego mało kto wie, że Ignacy Jan Paderewski ma swoją gwiazdę w hollywoodzkiej Alei Gwiazd, że był premierem i ministrem spraw zagranicznych Drugiej Rzeczypospolitej i że przyczynił się do tego, iż miliony mieszkańców zachodniej Ukrainy zostało uratowano przed stalinowskim ludobójstwem w latach 1932 - 1937. Czytaj więcej>>>

niedziela, 10 kwietnia 2016

Olimpiada „Wiedza o Polsce i Unii Europejskiej”

8 kwietnia w celu popularyzacji idei eurointegracji Ukrainy w Żytomierzu odbyła się II tura Olimpiady „Wiedza o Polsce i Unii Europejskiej” zorganizowana przez Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego w partnerstwie ze Zjednoczeniem Szlachty Polskiej (prezes Natalia Kostecka-Iszczuk) pod honorowym patronatem Konsulatu Generalnego RP w Winnicy.

Imprezę zaszczycili swoją obecnością goście honorowi - rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Stanisław S. Nicieja oraz konsul generalny RP w Winnicy Tomasz Olejniczak. Czytaj więcej>>>

niedziela, 28 lutego 2016

Żytomierz pobiegł Tropem Wilczym

28 lutego 110 mieszkańców Żytomierza, Winnicy i Nowogrodu Wołyńskiego po raz pierwszy uczestniczyło w biegu upamiętniającym żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego.

Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest organizowany przez Fundację Wolność i Demokracja od czterech lat. W tym roku wzięło w nim udział ponad 41 tys. biegaczy w 174 miastach w Polsce i za granicą. Na Ukrainie: w Żytomierzu i Zdołbunowie (obw. rówieński). Ideą wydarzenia jest oddanie hołdu żołnierzom walczącym z bronią w ręku przeciwko sowieckim okupantom w latach 1944-1963 na obszarze przedwojennego terytorium RP i popularyzacja wiedzy na ten temat. Czytaj więcej>>>

czwartek, 18 lutego 2016

Z inicjatywy Zjednoczenia Szlachty Polskiej w Żytomierzu pojawi się ulica im. Lecha Kaczyńskiego

Na wniosek stowarzyszenia zrzeszającego potomków szlachty polskiej w historycznej stolicy Wołynia Wschodniego w samym centrum Żytomierza zjawi się ulica nazwana na cześć wybitnego męża stanu Polski Lecha Kaczyńskiego.

Po raz pierwszy z takim pomysłem organizacja wystąpiła pięć lat temu, w pierwszą rocznicę tragicznej śmierci Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. 12 kwietnia 2011 r. złożyliśmy wniosek do miejscowego samorządu z propozycją nadać jednej z ulic Żytomierza imię Śp. Lecha Kaczyńskigo. Niestety ówczesne prorosyjskie władze nie podtrzymały naszej propozycji. Czytaj więcej>>>

piątek, 12 lutego 2016

Zapusty w Żytomierzu

W Szkole Wiedzy o Polsce, działającej przy Zjednoczeniu Szlachty Polskiej w Żytomierzu, 6 lutego b.r. odbyło się świętowanie Tłustego Czwartku i Zapustów. Dzięki naszym gospodyniom, na stole było mnóstwo pysznych przysmaków, wśród których królowały pączki.


Obchody Tłustego Czwartku i Zapustów zostały zapoczątkowane w Zjednoczeniu  jeszcze w zeszłym roku. Staropolska tradycja objadaniem się pączkami spodobała się wielu żytomierzanom polskiego pochodzenia. W tym roku na imprezę przyszło około 40 osób, wśród których była także Prezes organizacji Pani Natalia Iszczuk-Kostecka. Czytaj więcej>>>

Szkoła Polonijnych Liderów stała się niemal rodziną

31 stycznia  w Żytomierzu uczestnicy projektu „Szkoła Polonijnych Liderów Lokalnych” otrzymali długo oczekiwane  certyfikaty.

Na początku  uroczystości uczestnicy zostali poczęstawani herbatą i  smacznymi słodyczami, które przekazała z Polski koordynator projektu Agata Kos.

Przy wspólnym poczęstunku, każdy  miał możliwość opowiedzieć o swoim własnym projekcie, o sposobie w jaki on  był realizowany,o trudnościach napotykanych podczas wdrążania własnych pomysłów. Również uczesnicy  mogli  opowiedzieć o swoich wrażeniach i emocjach,o tym  czego się nauczyli realizując swoje projekty. Czytaj więcej>>>

środa, 13 stycznia 2016

Tropem Wilczym 2016. W Żytomierzu odbędzie się Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Żytomierz dołączył się do grona miast gdzie odbędzie się bieg ku czci pamięci żołnierzy wyklętych. 28 lutego 2016 roku żytomierskie Zjednoczenie Szlachty Polskiej wraz z warszawską Fundacją Wolność i Demokracja organizuje w Żytomierzu projekt „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. W ten sposób Polacy mieszkający w Żytomierzu zdecydowali uhonorować pamięć bohaterów polskiego podziemia antykomunistycznego, wśród których znalazł się także słynny żytomierzanin płk Franciszek Niepokólczycki — zastępca gen. „Nila”, prezes organizacji Wolność i Niezawisłość (WiN), który po II wojnie światowej mężnie walczył o wolność w ramach polskiego podziemia antykomunistycznego. Czytaj więcej>>>

sobota, 9 stycznia 2016

Szefowa rządu RP: Polskie państwo zrobi wszystko, by zapewnić budowanie wspólnoty Polaków (zdjęcia)

29 grudnia 2015 r. w Sejmie RP odbyło się spotkanie Polaków ze Wschodu z Premierem Rzeczypospolitej Polskiej Beatą Szydło i Marszałkiem Sejmu RP Markiem Kuchcińskim, w którym uczestniczyli między innymi redaktor czasopisma "Głos Polonii" Włodzimierz Iszczuk i prezes ZSzP Natalia Kostecka-Iszczuk. 

Pani Premier RP  podziękowała Polakom z Ukrainy, Białorusi, Litwy i Łotwy za to, że „tak pięknie budują polską wspólnotę poza granicami kraju” i „kultywują polskie tradycje i język”. Czytaj więcej>>>

Pieczenie staropolskich pierników i Dziecięce Spotkanie Opłatkowe w Żytomierzu

Święta Bożego Narodzenia to czas wyjątkowy i magiczny. W tym roku razem z uczniami „Szkoły Wiedzy o Polsce” zdecydowaliśmy wskrzesić staropolską tradycję pieczenia świątecznych pierników, które mogą być ozdobą na choinkę lub wspaniałym prezentem dla najbliższych. Oprócz tego, bożonarodzeniowe ciasteczka zawierają wiele przypraw, które tworzą prawdziwy smak i zapach, kojarzony ze Świętami Bożego Narodzenia. Czytaj więcej>>>