środa, 21 grudnia 2016

Projekt "Cztery łapy". Co znaczy być aktywnymi obywatelami?


Szkoła Wiedzy o Polsce przy Zjednoczeniu Szlachty Polskiej dołączyła się do kolejnego etapu szkoleń, mającego na celu pogłębienie współpracy pomiędzy nauczycielem, uczniem i rodzicem w polskich placówkach oświatowych na Ukrainie.

W trakcie warsztatów zorganizowanych przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach projektu "Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskiej na Ukrainie", od września do grudnia 2016 r. odbyły się niesamowicie ciekawe i fascynujące cztery etapy warsztatów w Żytomierzu. 

W wyniku tych szkoleń grupa uczniów, rodziców i nauczycieli ze Szkoły Wiedzy o Polsce zdecydowała zorganizować własny projekt, głownym celem którego było zachęcenie dzieci i dorosłych do przejawów miłosierdzia wobec bezdomnych psów w Zytomierzu. Czytaj więcej>>>

Dzieciaki wraz rodzicami i nauczycielami zakupili pokarm i zwiedzili nieszczęśliwych i upośledzonych zwierzęt, mieszkających w żytomierskim schronisku dla bezpańskich psów. 

Dzięki temu projektowi, dzieci zapoznały się z tym, co znaczy być czynnymi obywatelami, nauczyły się aktywnej pozycji społecznej, nabyły umiejętności w realizacji własnych projektów, popularyzacji swoich idei i pomysłów oraz angażowaniu w swoją działalność innych rówieśników. Ważnym rezultatem projektu było również skuteczne doswiadczenie współpracy pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami Szkoły Wiedzy o Polsce przy Zjednoczeniu Szlachty Polskiej.

Co więcej, Projekt "Cztery łapy" był wspaniałą lekcją miłosierdzia, troski i dbania o naszych mniejszych braci. Realizacja tego projektu pokazała, że dzieciaki wyrażają wielką ciekawość do zwierząt i bardzo chcą o kogoś dbać. Z tej praktycznej lekcji dzieciaki wyniosły w swoich sercach ogień miłości i życzliwości. 

W projekcie na zaproszenie Fundacji Wolność i Demokracja uczestniczyli Zofia Domaradzka-Grochowalska wspólnie z Martą Wołosiewicz i Andrzejem Pery. Polskie trenerzy przygotowali do realizacji projektu na terenie Ukrainy edukatorów z różnych miast Ukrainy. Realizowanie poszczególnych działań w ramach projektu, pozwoliło doświadczać wielu wzruszeń i zachwytów. Udział w tym proekcie brali 6 szkół stacjonarnych z polskim językiem nauczania oraz 30 szkół sobotnio-niedzielnych z Lwowskiego, Chmielnickiego, Winnickiego, Wołyńskiego i Żytomierskiego obwodów.

Jesteśmy bardzo wdzięczni trenerom warsztatów i calemu zespolowi Fundacji za rzetelne i ciągle wspieranie rozwoju edukacji polskiej na Ukrainie.

Aliona Denysiewicz,
Dyrektor Szkoły Wiedzy o Polsce


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz