sobota, 28 lutego 2015

Żytomierzanie uczcili pamięć Żołnierzy Wyklętych

28 lutego 2015 roku w kościele Bożego Miłosierdzia na Malowance została odprawiona msza święta w intencji patriotów, którzy walczyli o wolną Polskę. Wśród obecnych byli nauczyciele Szkoły Wiedzy o Polsce, ich uczniowie oraz członkowie Zjednoczenia Szlachty Polskiej.

1 marca w Polsce jest obchodzony Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Żytomierskie Zjednoczenie Szlachty Polskiej postanowiło oddać hołd bohaterom, którzy po II wojnie światowej na zajętych przez ZSRS Kresach Wschodnich do końca walczyli o niepodległą ojczyznę. W tej intencji odprawiono mszę świętą. Czytaj więcej>>>

wtorek, 24 lutego 2015

Ukazało się czasopismo naukowe „Intermarium”

W Żytomierzu zaczęło wychodzić czasopismo naukowe „Intermarium”. Periodyk powstał w ramach długoterminowego projektu Zjednoczenia Szlachty Polskiej (ZSzP) „Historia jednoczy narody”. W pierwszym numerze znalazły się materiały z międzynarodowej konferencji naukowej „W jedności siła. Współpraca polsko-ukraińska w kluczowych momentach historii” która odbyła się 20 czerwca 2014 roku na Żytomierskim Uniwersytecie Państwowym im. Iwana Franki.

Tematyka artykułów zamieszczonych w czasopiśmie obejmuje szeroki zakres problemów z historii stosunków polsko-ukraińskich. Dominują w nim wypowiedzi prelegentów, którzy na konferencji zabierali głos w sekcjach: „Polska-Ukraina: etapy wspólnego postępu”, „Polityka historyczna i polityka pamięci w Polsce i na Ukrainie”, „Poszukiwanie tożsamości w innych przestrzeniach i epokach pogranicznych (XIX w.)”, „Przestrzeń komunikacyjna mediów w Polsce i na Ukrainie” oraz „Polska − Ukraina: od Drugiej Rzeczypospolitej do współczesności”. 

Pismo ukazało się na podstawie rekomendacji Rady Naukowej Żytomierskiego Państwowego Uniwersytetu im. I.Franki (protokół nr 4 z 28 listopada 2014 roku). Do rady redakcyjnej „Intermarium” weszło dziesięciu naukowców z uniwersytetów Ukrainy i Polski (wszyscy z tytułami doktora habilitowanego), prezes Fundacji Wolność i Demokracja Michał Dworczyk, przewodniczący rady Fundacji Polonia-Ruthenia Robert Czyżewski, redaktor naczelny czasopisma „Głos Polonii” Włodzimierz Iszczuk i prezes ZSzP Natalia Kostecka-Iszczuk. Wydawcą pisma jest Zjednoczenie Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie. Zobacz tutaj>>>

poniedziałek, 16 lutego 2015

Tłusty czwartek i ostatki w Żytomierzu (wideo)

13 lutego, dzień po tłustym czwartku, grupa osób uczących się języka polskiego wzięła udział w zabawie edukacyjno-karnawałowej „Zapusty 2015”.

Zapustami nazywano w dawnej Polsce czas karnawału. Najhuczniejsze zabawy odbywały się między tłustym czwartkiem a Środą Popielcową, czyli początkiem Wielkiego Postu. Starano się wtedy najeść do syta i wytańczyć. Na ulice wsi, miasteczek i wielkomiejskich przedmieść wychodziły korowody przebierańców płatających innym rozmaite figle. Czytaj więcej>>>

czwartek, 5 lutego 2015

Powstanie warszawskie na ekranie

W sobotę 31 stycznia w żytomierskiej kawiarni Kawomania odbył się pokaz polskiego filmu „Miasto ’44” w reżyserii Jana Komasy.

Blisko 30 młodych mieszkańców Żytomierza skorzystało z zaproszenia Żytomierskiego Zjednoczenia Szlachty Polskiej na kolejny seans filmowy w kawiarni Kawomania. Tam oglądali film o powstaniu warszawskim „Miasto ’44”. Obraz Jana Komasy pozwala widzom poczuć atmosferę tamtych dramatycznych 63 dni, podczas których powstańcy, nie ulegając próbom złamania ducha oporu, bohatersko walczyli z bronią w ręku przeciwko uzbrojonym po zęby Niemcom. W tym samym czasie wojska rosyjskie stały po przeciwnej stronie Wisły i biernie przyglądały się wykrwawiającemu się powstaniu, odwlekając w nieskończoność udzielenie wsparcia. Czytaj więcej>>>

Międzymorze. Idea Józefa Piłsudskiego wciąż żywa (strona 12)

ze

Radosny Dzień Babci i Dziadka

Dzieci uczące się języka polskiego w Szkole Wiedzy o Polsce przy Zjednoczeniu Szlachty Polskiej przygotowały dla swych najbliższych laurki i nauczyły się piosenki.

Mimo że styczeń to chłodny zimowy miesiąc, jest w nim miejsce na dzień, w którym w Polsce i coraz częściej na Kresach każdemu robi się na sercu cieplej. To Dzień Babci i Dziadka.

Żytomierskie dzieciaki uczące się języka polskiego w Szkole Wiedzy o Polsce przy Zjednoczeniu Szlachty Polskiej w przerwach między lekcjami polskiego przygotowywały się do tego dnia od dawna. Czytaj więcej>>>