poniedziałek, 23 maja 2016

Dowiadujemy się więcej o Paderewskim

Uprzejmie zapraszamy Państwa do udziału w Konferencji Dowiadujemy się więcej o Paderewskim, która odbędzie się 17 czerwca 2016 roku o godzinie 10.00 w Sali konferencyjnej Żytomierskiej obwodowej biblioteki im. O.Olżycza (ul. Nowy Bulwar 4)

Organizatorem Konferencji jest: Żytomierska Młodzieżowa Publiczna Organizacja „Zjednoczenie Szlachty Polskiej” przy wsparciu Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Winnicy.

Cel konferencji

W ciągu kilku lat w Żytomierzu trwa dyskusja o dziedzictwie światowej sławy polskiego pianisty, wirtuoza i kompozytora, polityka i męża stanu Ignacego Jana Paderewskiego, los którego był ścisle związany ze stolicą guberni wołyńskiej.

W Żytomierzu zawieszono budowę pomnika Paderewskiego. Ta sytuacja ukazała problem słabego poinformowania żytomierzan. Dziś w stolicy Wołynia Wschodniego mało kto wie, że Ignacy Jan Paderewski ma swoją gwiazdę w hollywoodzkiej Alei Gwiazd, że był premierem i ministrem spraw zagranicznych Drugiej Rzeczypospolitej i że przyczynił się do tego, iż miliony mieszkańców zachodniej Ukrainy zostało uratowano przed stalinowskim ludobójstwem w latach 1932 - 1937. Czytaj więcej>>>