niedziela, 26 kwietnia 2015

Za Wolność Waszą i Naszą! II Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Żytomierzu (wideo)

95. rocznica militarnego Sojuszu Polsko-Ukraińskiego, geopolityczna wizia Piłsudskiego, koncepcja Międzymorza w refleksjach myślicieli politycznych - te tematy stały się przedmiotem dyskusji znanych naukowców z Polski i Ukrainy w Żytomierskim Uniwersytecie Państwowym im. Iwana Franki. 

W dniu 24 kwietnia 2015 r. w Żytomierzu odbyła się kolejna Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Polska-Ukraina: wspólne drogi do wolności” z cykłu długoterminowego projektu Zjednoczenia Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie pod tytułem „Historia jednoczy narody”. W konferencji uczestniczyli profesorowie i naukowcy z Warszawy, Krakowa, Łódzi, Lwowa, Lublina, Kijówa, Charkowa, Odessy, Żytomierza, Winnicy, Równego, Chmielnickiego i Iwano-Frankowska (dawnych Płoskirowa i Stanisławowa), Tarnopola, Mariupola, Czerkasów, Czerniowców, Nieżyna, Kamieńca Podolskiego, Krzywego Rogu oraz prelegenci uchodźcy z Symferopola i Ługańska. Przyjechali do Żytomierza zwłaszcza tacy znani naukowcy jak: Bohdan Hudź i Wiktor Hołubko z Uniwersytetu Lwowskiego, Andrij Rukkas (Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki) i Maksym Gon (Równeński Państwowy Uniwersytet Humanitarny). Czytaj więcej>>>

Robert Czyżewski: Języka polskiego trzeba się uczyć czytając polską literaturę XIX wieku

25 kwietnia b.r. w ramach międzynarodowej konferencji naukowej „Polska-Ukraina: wspólne drogi do wolności” odbyło się spotkanie uczniów Szkoły Wiedzy o Polsce działającej przy Zjednoczeniu Szlachty Polskiej w Żytomierzu z Sekretarzem Generalnym Zarządu Fundacji Wolność i Demokracja panem Robertem Czyżewskim. Na ręce pani dyrektor Ireny Zagładźko został przekazany bardzo cenny prezent – utwory polskich pisarzy H.Sienkiewicza, E.Orzeszkowej, S. Żeromskiego i J.Conrada. „Uważam, że języka polskiego trzeba się uczyć czytając polską literaturę XIX wieku. A to, że do książek dołączone są audiobooki daje dodatkową możliwość ćwiczenia języka polskiego poprzez słuchanie” – powiedział pan Czyżewski. Wszyscy obecni dostali do czytania i słuchania ciekawą lekturę. Czytaj więcej>>>

sobota, 25 kwietnia 2015

Konferencja w Sejmie RP. Media Polskie na Wschodzie w obronie polskiej racji stanu

22 kwietnia w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się konferencja "Media Polskie na Wschodzie", zorganizowana przez sejmową Komisję Łączności z Polakami za Granicą we współpracy z Fundacją "Wolność i Demokracja". Wzięli w niej udział podsekretarz stanu ds. Polonii i polityki wschodniej Konrad Pawlik, przewodniczący sejmowej komisji Łączności z Polakami za Granicą Adam Lipiński, przedstawiciel KRRiT Andrzej Krajewski, prezes Fundacji "Wolność i Demokracja" Michał Dworczyk oraz dziennikarze pracujący w mediach polskich i polonijnych na terenie postsowieckim, w tym redaktor naczelny kwartalnika "Głos Polonii" Włodzimierz Iszczuk. Czytaj więcej>>>

środa, 22 kwietnia 2015

"Szkoła polonijnych Liderów Lokalnych". Zapraszamy bardzo serdecznie do uczestnictwa w projekcie

Będzie to kontynuacja realizowanego w 2014 r. projektu „Wsparcie dla pozarządowych organizacji polonijnych w obwodzie żytomierskim na Ukrainie”, w którym uczestniczyliście. Naszym Partnerem jest Związek Szlachty Polskiej z Żytomierza.

W ramach realizacji Szkoły zakładamy: 
Sfinansowanie stworzenia lub modernizacji strony internetowej organizacji polonijnej uczestniczącej w projekcie 7-dniowe warsztaty w Polsce z zakresu umiejętności liderskich oraz realizacji projektów dotyczących polskiego dziedzictwa w społeczności lokalnej (maj/czerwiec 2015 r.) Czytaj więcej>>>

czwartek, 2 kwietnia 2015

10. rocznica śmierci Jana Pawła II. Członkowie Zjednoczenia uczcili pamięć polskiego papieża

2 kwietnia, w rocznicę śmierci Jana Pawła II członkowie Zjednoczenia Szlachty Polskiej na czele z panią Prezes Natalią Kostecką-Iszczuk zebrali się pod pomnikiem wielkiego Polaka aby uczcić jego pamięć, złożyć kwiaty i zapalić znicze. Nauczycielka języka polskiego pani Wiktoria Halicka zrobiła krótki wykład na temat działalności papieża. „Jan Paweł II przyjmując z pokorą i głębokim zaufaniem posługę pasterzowania całemu Kościołowi, stał się sługą sług. Jan Paweł II zmienił serca milionów ludzi i zmienił oblicze świata. Pontyfikat jego nazywany jest niezwykłym, wyjątkowym, wielkim” – powiedziała pani Halicka. Wspomniana została i działalność literacka Jana Pawła II, o której papież mówił: ” Poezja to wielka Pani, której trzeba się całkowicie poświęcić; obawiam się, że nie byłem wobec niej zupełnie w porządku.” Czytaj więcej>>>
Irena Zagładźko