wtorek, 23 września 2014

Do szkoły – gotowi – start!

Po dwumiesięcznej przerwie wakacyjnej uczniowie żytomierskiej Szkoły Wiedzy o Polsce ponownie zasiedli w szkolnych ławkach, by kontynuować naukę języka polskiego.

− Lekcje języka polskiego będą się odbywały poniedziałki i środy. Podczas tych zajęć dzieci będą się również uczyły funkcjonowania w grupie. Nie zabraknie na nich malowania, tańczenia, bawienia się w różne gry i zabawy. Opiekować się nimi będzie Anna Denysiewicz, która bardzo lubi pracę z uczniami − mówi Natalia Kostecka-Iszczuk, prezes Zjednoczenia Szlachty Polskiej. Czytaj więcej>>>

Drogami polskiego Żytomierza

21 września działająca przy Związku Szlachty Polskiej Szkoła Wiedzy o Polsce na powitanie nowego roku szkolnego zorganizowała bardzo nietypową i niezwykłą imprezę.

Przeprowadzono grę terenową „Drogami polskiego Żytomierza”. Jej celem było sprawdzenie, jak uczniowie radzą sobie z polską gramatyką i prawidłową wymową oraz w jakim stopniu są zorientowani w polskiej kulturze, historii, literaturze i muzyce. Czytaj więcej>>>

poniedziałek, 8 września 2014

Polskie Davos w Krynicy − Ukraina na ustach wszystkich

Z wicemarszałkiem Sejmu M. Kuchcińskim
„Pokryzysowy świat – czas nowych liderów” – pod takim hasłem odbywało się w dniach 2 − 4 września XXIV Forum Ekonomiczne w Krynicy, największa konferencja gospodarcza w Europie Środkowo-Wschodniej. Program obejmował ponad 150 sesji i paneli dyskusyjnych. Temat Ukrainy był jednym z najważniejszych.

Forum Ekonomiczne w Krynicy od początku istnienia jest porównywane do Światowego Forum Ekonomicznego w szwajcarskim Davos. W tym roku na konferencję przyjechało 3 tysiące gości z Europy, Azji, Stanów Zjednoczonych i Rosji, wśród nich politycy, prezydenci, szefowie rządów, ministrowie, parlamentarzyści, unijni komisarze, intelektualiści, przedstawiciele największych koncernów i ośrodków analitycznych.  W trakcie Forum odbyła się zorganizowana przez Sejm RP z inicjatywy wicemarszałka Marka Kuchcińskiego konferencja „Europa Karpat”. W konferencji wzięli udział m.in. redaktor naczelny kwartalnika „Głos Polonii” Włodzimierz Iszczuk i prezes Zjednoczenia Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie Natalia Kostecka-Iszczuk. Jednym z głównych tematów Konferencji była sytuacja na Ukrainie. Czytaj więcej>>>