poniedziałek, 26 września 2016

Warsztaty integracyjne w Żytomierzu

O czym mogą rozmawiać ze sobą dzieci, rodzice i nauczyciele? Czy mają od czasu do czasu zbierać się w gronie sobie podobnych dla lepszego porozumienia się? Jak według każdego z nich wyglądają priorytety procesu nauki? Jakie cechy charakterystyczne mają przedstawiciele każdej grupy? Wychodząc z założenia, że dobra komunikacja to podstawa sukcesu, w Winnicy, Żytomierzu i Chmielnickim zostały organizowane warsztaty integracyjne, w których uczestniczyły przedstawicele Szkoły Wiedzy o Polsce przy ZSzP. Czytaj więcej>>>

Uczniowie, ich rodzice i nauczyciele pracowali razem w grupach, by później przedstawić wyniki swojej pracy innym i wspólnie je omówić. Praca zespołowa została  zorganizowana w taki sposób, by można było poznać opinie, potrzeby oraz wizje wszystkich trzech kategorii uczestników, a co najważniejsze  -€“ posłuchać wzajemnie swoich wypowiedzi.

Na czym właściwie polega współpraca? Odpowiadając na pytanie, z czym kojarzy się współpraca, uczestnicy dzielili się własnymi, często zachwycającymi skojarzeniami. Współpraca jest jak orkiestra: tylko wspólnie dokonując pewnych działań można prawidłowo odtworzyć utwór muzyczny. Jeśli ktoś jednak wyda fałszywy dźwięk, ta pomyłka odzwierciedli się natychmiast w grze i pracy całego zespołu. Ideałem współpracy jest także organizm ludzki, który funkcjonuje poprawnie jedynie wtedy, gdy właściwie funkcjonują wszystkie jego organy.

Jednym z najprzyjemniejszych i najbardziej kreatywnych zadań okazało się się rysowanie złotej rybki, przy czym każda z grup miała za zadanie zastanowić się nad życzeniami, o spełnienie których zadba złota rybka. I tak dzieci życzyły rodzicom zdrowia, szczęścia, dobrobytu, nauczyciele dzieciom€“ dobrej motywacji, prawdziwych i mądrych przyjaciół oraz szczęśliwego dzieciństwa, a rodzice dzieciom -€“ dobra, rozwoju osobistego i sprawiedliwej zapłaty za pracę.

Co okazało się wspólnym czynnikiem łączącym trzy grupy uczestników biorących udział w warsztatach, czyli dzieci, ich rodziców i nauczycieli? To przede wszystkim miłość do dzieci i do pracy, cierpliwość oraz kreatywność. W połączeniu z umiejętnością współpracy, te wspólne obszary jak najbardziej sprzyjają wzajemnemu porozumieniu. Czy właściwie współpracując można by było z pomocą jednego paluszka podnieść człowieka ważącego na przykład 80-kilogramów? Dla zgranej grupy nie jest to trudne zadanie, bo gdy każdy jej członek włoży do jego wykonania swoją pracę, wysiłek i zaangażowanie, wspólnie grupa ta osiągnie swój cel.

Podsumowując warsztaty, niektórzy rodzice zauważyli, że bawiąc się w różnego rodzaju twórcze zadania, udało się w lekkiej i przyjemnej formie omówić tak ważne tematy, jak to, czym jest szkoła dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli, co ich łączy w podejściu do procesu uczenia się oraz jakie cele stawiają oni przed sobą.

Warsztaty integracyjne zostały zorganizowane przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach projektu „Biało-Czerwone ABC” realizowanego ze środków Senatu RP


Inna Sandiuk, Słowo Polskie
żródło: Fundacja WiD

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz