wtorek, 20 sierpnia 2013

Liczymy na sprawiedliwość

 Polacy z Żytomierza apelują o zwrot pałacu biskupów
W wybudowanym około połowy wieku XIX przy katedrze Św. Zofii w Żytomierzu pałacu biskupim znajduje się dzisiaj Żytomierskie Muzeum Krajoznawcze. Główną część muzealnych zbiorów stanowi polska spuścizna kulturalna – kolekcje obrazów zrabowanych przez bolszewików z okolicznych dworów i pałaców polskiej szlachty na Żytomierszczyźnie. Diecezja kijowsko-żytomierska bezskutecznie zabiega o zwrot budynku. 

Z inicjatywy Zjednoczenia Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie zbieranie są w tej sprawie podpisy polskich organizacji pozarządowych. Petycją do miejscowego gubernatora poparły już prawie wszystkie polskie organizacje Żytomierza. Czytaj więcej »

Warsztaty dla mediów, pracujących w celu zachowania polskości

Dziennikarka czasopisma Głos Polonii Tatiana Paszkiewicz uczestniczyła w warsztatach pod tytułem „Wzmocnienie, rozwój i integracja mediów polskich i polonijnych za granicą”, zorganizowanych przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich w Warszawie oraz Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw. Projekt sfinansowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Pierwsza część szkolenia dziennikarzy odbyła się w Lublinie od 21 do 27 lipca. Druga odbędzie się na początku września w Krakowie, Krynicy i Nowym Sączu. Uczestnicy projektu 3 września wezmą też udział w XXIII Forum Ekonomicznym w Krynicy. Czytaj więcej>>>