wtorek, 13 grudnia 2016

I etap Olimpiady Historii Polski w Żytomierzu (zdjęcia)

W dniu 4 grudnia w Żytomierzu odbył się I etap Olimpiady Historii Polski dla młodzieży szkolnej na Ukrainie, zorganizowany przez warszawską Fundację Wolność i Demokracja we współpracy z Polskim Towarzystwem Historycznym oraz żytomierskim Zjednoczeniem Szlachty Polskiej. Głównym celem przedsięwzięcia współfinansowanego przez Senat RP jest podniesienie świadomości historycznej wśród młodzieży polskiej na Kresach. Czytaj więcej>>>

Przez półtorej godziny 20 uczniów klas 9,10 i 11 z Żytomierza, Nowogradu Wołyńskiego i Emilczyna sprawdzałi swą znajomość dziejów Polski. Po trudnych i stresujących chwilach uczestnicy olimpiady obejrzeli występ słowno-muzyczny, przeplatany poezją i pieśniami patriotycznymi w wykonaniu wokalnego zespołu Domu Polskiego „Kwiaty”pod kierownictwem Łarysy Bojko. Na koniec wszyscy spotkali się przy wykwintnym posiłku. 

Wyniki starań 20 uczestników olimpiady zostaną opublikowane dwa tygodnie po otrzymaniu arkuszy egzaminacyjnych ze wszystkich miast, gdzie odbył się I etap Olimpiady, co, prócz Żytomierza, dotyczy Czerniowiec, Chmielnickiego, Lwowa, Łucka, Kijowa, oraz Odessy.

Do wygrania, poza nagrodami rzeczowymi, będą miejsca na dziennych studiach historycznych i pokrewnych im kierunkach humanistycznych w Polsce, a także stypendia.

Olimpiada składa się z trzech etapów: szkolnego, okręgowego i centralnego. Etapy: okręgowy i finałowy odbędą się w II semestrze roku szkolnego 2016/2017. O miejscu i terminie ich organizacji Komitet Główny Olimpiady będzie informować na bieżąco – z odpowiednim wyprzedzeniem.

Wszystkim uczestnikom olimpiady życzymy powodzenia!
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz