poniedziałek, 7 listopada 2016

„Polska-Ukraina: wspólne drogi do wolności”. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Żytomierzu


W dniu 4 listopada 2016 r. na Żytomierskim Uniwersytecie Państwowym im. Iwana Franki odbyła się kolejna III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Polska-Ukraina: wspólne drogi do wolności” z cyklu długoterminowego projektu Zjednoczenie Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie.

W konferencji wzięli udział znani profesorowie i naukowcy z Polski (Kraków, Częstochowa, Kalisz), Litwy (Wilno), Białorusi (Gomel) i Ukrainy (Lwów, Kijów, Odessa, Żytomierz, Winnica, Chmielnicki (dawny Płoskirów), Równe, Łuck, Sumy oraz Kamieniec Podolski i Nieżyn). W ramach przedsięwzięcia odbył się okrągły stół, dedykowany 333 rocznice Bitwy Wiedeńskiej.

Współorganizatorami konferencji wystąpiły: Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy, Narodowa Akademia Nauk, Instytut Historii Ukrainy, Katolicki Uniwersytet im. Jana Pawła II w Krakowie oraz Zjednoczenie Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie.

Przypomnijmy, że pięć lat temu, organizacja skupiająca potomków szlachty polskiej na Żytomierszczyźnie uruchomiła długoterminowy projekt „Historia jednoczy narody”, w trakcie którego udało się zorganizować pięć polsko-ukraińskich konferencji naukowych w Żytomierzu. W ciągu kilku lat, projekt zyskał popularność w środowisku akademickim, co zwiększyło liczbę naukowców, którzy wzięli pod lupę zagadnienia wspólnych stron historii państw dawnej Rzeczypospolitej, problemów polityki międzynarodowej i geopolityki międzymorza bałtycko-czarnomorskiego. Dzięki temu, badania naukowe prowadzone są na wysokim poziomie a konferencje stają się coraz bardziej sensowne i ciekawe. Program konferencji można pobrać tutaj>>>
Biuro prasowe ZSzP

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz