czwartek, 7 lutego 2013

150. rocznica Powstania Styczniowego

W następnym numerze magazynu Głos Polonii:

„Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani prawa do przyszłości”, - powiedział kiedyś marszałek Józef Piłsudski. 

Dlatego drugi numer czasopisma Głos Polonii będzie poświęcony bohaterom walki narodowowyzwoleńczej. Ludzie ci, 150 lat temu poszli w bój za wolność i niepodległość Ojczyzny. Odważnie powstali przeciwko despotycznego i potężnego cesarstwa. Musimy pamiętać o ich wyczynach.  Nie powinniśmy zapominać jaką cenę nasi rodacy zapłacili za nasze swobody. Na ołtarzu ofiarnej walki przelali własną krew w imię bezwzględnej wartości jaką jest wolność.

W Powstaniu Styczniowym aktywnie uczestniczyli mieszkańcy Żytomierszczyzny: Edmund Różycki, Apollo Korzeniowski, Jarosław Dąbrowski, Zygmunt Sierakowski, Anna Henryka Pustowójótówna, Zygmunt Padlewski i wielu innych naszych ziomków. Czytaj więcej>>>

piątek, 1 lutego 2013

Ukazał się Zbiór prac naukowych


W ramach tematu “Rzeczpospolita Trojga Narodów” z projektu długoterminowego o nazwie "Historia jednoczy narody", który realizuje Zjednoczenie Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie, ukazał się drukiem Zbiór prac naukowych Regionalnej międzyuczelnianej konferencji naukowo-praktycznej “Unia hadziacka w kontekście stosunków polsko-ukraińskich”. Książka ukazała się przy wsparciu Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Winnicy. 

Artykuły zamieszczony w zbiorze obejmują szeroki zakres problemów historii polsko-ukraińskiej (XV - XX w.), w szczególności stosunków Rzeczypospolitej z Kozackim Wojskiem Zaporoskim w wieku XVII. W zbiorze opublikowano również tekst Traktatu Hadziackiego z 1658 r. w językach polskim i ukraińskim. Jest to cenna pomoc dla naukowców, nauczycieli szkół podstawowych, studentów, a także wszystkich, którzy interesują się historią polsko-ukraińską.  Czytaj więcej>>>