czwartek, 23 maja 2013

Ocalić od zapomnienia. Wykład i pokaz filmowy o Powstańcach Styczniowych

21 maja w żytomierskim Domu Polskim miał miejsce wykład oraz pokaz filmowy, poświęcony 150. rocznicy Powstania Styczniowego. Organizatorami imprezy wystąpili ogólnopolityczne czasopismo „Głos Polonii” i Zjednoczenie Szlachty Polskiej (ZSP) na Żytomierszczyźnie.

- 150 lat temu bohaterowie Powstania Styczniowego poszli w bój za wolność i niepodległość Ojczyzny. W Powstaniu Styczniowym aktywnie uczestniczyli nasi ziomkowie, wybitni mieszkańcy obwodu. Musimy pamiętać o ich heroiźmie... To nasza historia... Historia naszego kraju, - z takimi słowami do studentów zwróciła się prezes ZSP, Natalia Kostecka-Iszczuk. W swym wykładzie pani prezes opowiedziała o historii Powstania 1863 roku na Rusi oraz podsumowała jego znaczenie dla dzisiejszego społeczeństwa. Czytaj więcej>>>

poniedziałek, 13 maja 2013

Upamiętnienie Powstańców 1863 roku

W niedzielnych uroczystościach - zorganizowanych 12 maja 2013 roku przez Zjednoczenie Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie ku czci polskich powstańców z lat 1863-1864 - uczęstniczyli: wicekonsul Konsulatu Generalnego RP w Winnicy Damian Ciarciński, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Roman Dzwonkowski, Kapelan Polaków Żytomierszczyzny Jarosław Giżycki, ksiądz Jarosław Olszewski, prezes Związku Polaków Żytomierszczyzny Wiktoria Laskowska-Szczur, dyrektor Domu Polskiego w Żytomierzu Irena Perszko, Zasłużony dla Kultury Polskiej zespół „Poleskie Sokoły” na czele z kierownikiem Janem Boczkowskim a także inni przedstawiciele polskiej społeczności oraz polonijnych mediów. Czytaj więcej>>>