czwartek, 3 kwietnia 2014

Spotkanie mediów polskich we Lwowie

23 marca 2014 roku  we Lwowie, w ramach projektu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, powołanego o wspieranie mediów polskich na Ukrainie w latach 2014 - 2015, odbyło się spotkanie redaktorów i wydawców mediów polskich, w którym wzięły udział wszystkie redakcje, działające na terenach byłych kresów południowo-wschodnich. 

Inicjatorem i organizatorem tego wydarzenia była Fundacja "Wolność i Demokracja" w osobach przewodniczącego Michała Dworczyka, dyrektora biura Fundacji Lilii Luboniewicz i członka Rady Fundacji Rafała Dzięciołowskiego. W spotkaniu uczestniczyli także konsułowie Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie Marian Orlikowski i Jacek Żur. 

W trakcie spotkania zaczęto ciekawą dyskusję, dotyczącą przyszłości polskich mediów na Ukrainie, która będzie kontynuowana pod czas następnych podobnych zdarzeń. Mamy nadzieję, że takie spotkania w bliskiej przyszłości przyniosą: owocne rezultate i doprowadzą do odrodzenia tożsamości i pamięci narodowej Polaków, mieszkających na Ukrainie, promowania pozytywnego wizerunku Polski i formowania opinii publicznej w procesie polsko-ukrainskiego pojednania i porozumienia.

środa, 2 kwietnia 2014

Podręczniki dla Polaków w Żytomierzu

Prezes Zjednoczenia Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie Natalia Kostecka-Iszczuk otrzymała od Prezesa Związku Polaków na Ukrainie Antoniego Stefanoficza wspaniałe i bardzo pomocne podręczniki darowane 
dla Szkoły Wiedzy o Polsce. Wśród nich Seria do nauki języka polskiego jako obcego "HURRA!!!", w szczególności: "Odkrywamy język polski" autorstwa Liliany Madelskiej i Małgorzaty Warchoł-Schlottman; "Hurra!!! Po polsku" 1, 2 i 3 Małgorzaty Małolepszej, Anety Szymkiewicz, Agnieszki Burkat i Agnieszki Jasińskiej oraz inne  materiały do ​​nauki języka ojczystego dla uczniów polskiego pochodzenia i Ukraińców, chcących nauczyć się polskiego. Te książki w ciągu czasu mogą być użyteczne dla setek a może tysiąc Polaków mieszkających w Żytomierzu. Zjednoczenie Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie bardzo wdzięczne Fundacji "Wspólnota Polska" i Związku Polaków na Ukrainie za pomoc w odrodzeniu polskiej tożsamości narodowej w Żytomierzu.