Kontakt

Natalia Iszczuk (z domu Kostecka)
Prezes organizacji, członek Społecznej Rady Obwodowej Administracji Państwowej 
kostecka777@gmail.com 

Włodzimierz Iszczuk
Wiceprezes, redaktor naczelny czasopiśma "Głos Polonii" 
zolkiewski777@gmail.com