czwartek, 30 lipca 2015

„Warszawskie lato z Polską”. Wyjazd edukacyjny młodych Polaków z Żytomierza do ziemi przodków

Grupa dzieciaków polskiego pochodzenia z Żytomierza 30 lipca b.r. wyjechała do Warszawy na kolonie zorganizowane przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach projektu „Wyjazd Edukacyjny Dzieci i Młodzieży Polskiego Pochodzenia ze Wschodu do Polski – Warszawskie Lato z Polską” finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej RP w ramach konkursu „Wspieranie oświaty polonijnej z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowania kolonii i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży”. Czytaj więcej>>>

poniedziałek, 27 lipca 2015

Młodzi Polacy z Żytomierza po raz drugi odwiedzili Polskę, żeby nauczyć się podstaw fundraisingu

Osiemnaście młodych Polaków z Żytomierszczyzny wzięli udział w Drugim etapie projektu „Szkoła Polonijnych Liderów Lokalnych”, który odbywał się w Polsce od 29 czerwca do 6 lipca 2015 roku. Organizatorem projektu wystąpiła Fundacja „Sempre a Frente” przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski. Współorganizatorem był ŻOMPO „Związek Szlachty Polskiej” z Żytomierza.

Drugi etap składał się z kilku części, podczas których uczestnicy zostali podzieleni na grupy. Każda z tych grup proponowała swoje pomysły dla projektów. Wśród  których były projekty ukierunkowane na naukę języka polskiego i kultury, na sport oraz projekty społeczno-socjalne związane z pracą z dziećmi o szczególnych potrzebach oraz problemem bezdomnych psów. Czytaj więcej>>>

czwartek, 16 lipca 2015

We wrześniu Polskie Centrum Medialne uruchomi projekt "Głos Polonii TV" O najważniejszym!

Polsko-Ukraińskie Spotkanie Młodych w Opolu

W dniach 7-10 lipca Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego gościł młodych finalistów Olimpiady „Wiedza o Polsce i Unii Europejskiej”, organizatorem której on wystąpił wraz z Konsulatem Generalnym RP we Lwowie. Wzięli w niej udział uczniowie 10 -11 klas ze Lwowa, Żytomierza i Stanisławowa (Iwano- Frankiwska).

Celem wycieczki do Opola było zapoznanie się z ofertą studiów w Instytucie Politologii oraz rejestracja i złożenie dokumentów w celu podjęcia nauki. Podczas pobytu w Polsce odbywały się liczne spotkania z dyrekcją Instytutu w osobie pana dyrektora Lecha Rubisza i pani doktor Ewy Ganowicz. Pan dyrektor odznaczył bardzo wysoki poziom wiedzy młodzieży z Kresów, a pani doktor Ganowicz opowiedziała o przyszłości, która czeka na absolwentów politologii.  Czytaj więcej>>>

poniedziałek, 13 lipca 2015

Nie dajmy sie skłócić. Podpisz petycję

Fot. Oskar Jan Jarzyna
My, niżej podpisani, apelujemy do Polaków i Ukraińców, aby nie ulegali jakimkolwiek prowokacjom i próbom podsycania wrogości między naszymi narodami i społeczeństwami. Nie dajmy się znowu skłócić!


My, niżej podpisani, apelujemy do Polaków i Ukraińców, aby nie ulegali jakimkolwiek prowokacjom i próbom podsycania wrogości między naszymi narodami i społeczeństwami. Potępiamy wszelkie formy niszczenia pomników polskich na Ukrainie i ukraińskich w Polsce. Czytaj więcej>>>