niedziela, 30 sierpnia 2015

III etap projektu "Szkoła Polonijnych Liderów Lokalnych" w Lublinie (zdjęcia)

Jak pracują, realizują projekty i z kim przy tym współpracują pozarządowe organizacje w Lublinie od sierpnia do końca września 2015 roku, będzie wyjaśniała młodzież Żytomierszczyzny podczas stażu w ramach projektu "Szkoła Polonijnych Liderów Lokalnych".  
To już III etap projektu, na początku którego uczestnicy podzielili się na 3-4 osobowe podgrupy i wybrali organizację, w której odbędą staż. Staż w organizacji trwa dwa tygodnie.  Czytaj więcej>>>

Po odbyciu stażu, czyli jesienią, grupybędą tworzyć i realizować własne miniprojektyna Ukrainie. Pomagać Żytomierzanom w realizacji tych projektów będą mentorzy z Polski.Agata Koszarna
Trzeci etap projektu opiera się na praktyce – uczestnicy mogą zobaczyć jak polskie organizacje realizują projekty oraz wykorzystać ciekawe idee i doświadczenia we własnych projektach.

Wśród organizacji, w których będą odbywać się staże młodych osób z Żytomierza, są organizacje, które pomagają osobom ubogim, ludziom ze szczególnymi potrzebami, dzieciom, uchodźcom, bronią praw kobiet, przeprowadzają rozmaite integracyjne i międzynarodowe projekty, zajmują się popularyzacją i rozwojem kultury.
Pierwszy staż w Lublinie odbył się w Stowarzyszeniu Centrum Wolontariatu.


Olesia Bondarczuk jest jedną z pierwszych osób, które pojechały na staże. Jest ona wykładowczynią na Żytomierskim Państwowym Uniwersytecie im. Iwana Franki i jest członkiem Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie.

Olesia i jej grupa stażowa: Alina Dembitska, Anna Milkivska i MikhailoTolstow, byli na stażu w «Centrum Wolontariatu w Lublinie», które współpracuje z krajami UE, a także z Gruzją, Kubą i Ukrainą. Organizacja ma już 15 lat i liczy blisko 400 wolontariuszy.


Realizują integracyjne projekty, a także bezpłatnie pomagają ubogim, osobom które odbywały kary w więzieniach, organizują gry i zajęcia dla dzieci i młodzieży w różnych rejonach Lublina. Organizacja zajmuje się koordynacją wolontariuszy i popularyzacją idei wolontariatu. Oprócz tego organizuje dla chętnych lekcje języka polskiego.

Nasi stażyści organizowali czas wolny dzieciom z Czeczenii i Ukrainy w Bezwoli – miejscowości, w której znajduje się tymczasowy azyl dla dorosłych i dzieci, pomagali uchodźcom, którzy potrzebują opieki i pomocy. Oprócz tego, grupa brała udział w akcji, podczas której rozdawali specjalne bransolety (odblaski) pielgrzymom, oraz (…) towarzyszyli grupom z Gruzji, Polski i Ukrainy podczas wycieczek.

Według uczestników stażu, "Centrum Wolontariatu w Lublinie" przypomina dużą przyjacielską rodzinę, co potwierdza relacja Olesi Bondarczuk:

"Jeden z projektów, w którym pomagaliśmy, dotyczył integracji dzieci i młodzieży z Gruzji, Ukrainy i Polski. Dla nich organizacja przeprowadzała różne wycieczki, dyskotekę, wieczór kultury. Pracowaliśmy przeważnie z grupą z Gruzji, wśród których były dzieci, których rodziny ucierpiały wskutek potopu w czerwcu tego roku w Tbilisi, - opowiada Olesia Bondarczuk.  Oprócz tego, członkowie organizacji zabezpieczali dzieciom śniadania, obiady i kolacje. Również pomagaliśmy w tym, a pewnego razu zobaczyliśmy, jak Prezes organizacji - Jacek Wnuk, razem ze swoimi pomocnikami,własnoręcznie przygotowali kolację dla dzieci, a po jej zakończeniu pomogli sprzątać. Właśnie wtedy zrozumiałam, kim jest wolontariusz. Wolontariusz — to człowiek, który całkowicie oddaje się innym, nie myśląc, że ta praca nie pasuje do jego statusu. Człowieczeństwo, poszanowanie zasad, dobroć, miłosierdzie i miłość do bliźniego to ideowe zasady, którymi kieruje się organizacja w swojej działalności. Organizacji pomagają sponsorzy, niekiedy władze, lecz głównie jest zainteresowana grupa osób. Projekty nie mogłyby być zrealizowane, gdyby nie było ludzi zainteresowanych pomocą i zmienianiem świata na lepszy — czyli wolontariuszy".

Staż w Stowarzyszeniu Centrum Wolontariatu w Lublinie odbywał się od 3 do 16 sierpnia 2015 r.
autor Alina Dembicka 
(tłum. Anna Denysiewicz)Brak komentarzy:

Prześlij komentarz